• 20:44
 • |
 • شنبه 14 شهریور 1394
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستی است .
 • بياييد هوايی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هديه کنيم .
 • هرکجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشيم .
آزمایشگاه جلسه هيأت امنای آموزشکده محيط زيست با حضور خانم دکتر ابتکار کتابخانه مراسم تقدير از برگزارکنندگان دوره های محيط بانی محوطه زمین چمن مصنوعی برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت هفته دولت دفاع موفق اولين دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزشکده از پايان نامه اش با فعاليت خيريه آموزشکده محيط زيست لبخند رضايت بر چهره دانش آموزان نشست دکتر فاضل: بايد تعارف ها را در زمينه محيط زيست کنار بگذاريم قبولی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه در مقطع دکترا

پیوند های سریع