• 04:06
 • |
 • شنبه 2 خرداد 1394
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستی است .
 • بياييد هوايی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هديه کنيم .
 • هرکجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشيم .
سخنرانی رئيس انستيتو حفاظت محيط زيست ايتاليا در دانشگاه محيط زيست آزمایشگاه مراسم گراميداشت روز معلم کتابخانه مراسم تقدير از برگزارکنندگان دوره های محيط بانی محوطه زمین چمن مصنوعی دانشگاه دانشگاه محيط زيست با "اين خانواده" به شبکه 2 آمد. دانشگاه محيط زيست ميزبان کارگاه هم انديشی مديريت خشکسالی در زيستگاه ها میلاد با سعادت امام حسین (ع)، کشتی نجات بشریت مبارک باد.

پیوند های سریع