• 07:38
 • |
 • چهارشنبه 15 مهر 1394
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستی است .
 • بياييد هوايی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هديه کنيم .
 • هرکجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشيم .
بازديد رئيس دانشکده محيط زيست از روزنامه جام جم آزمایشگاه گزارش فنی دانشکده محيط زيست به يونسکو در مورد طرح هامون کتابخانه محوطه زمین چمن مصنوعی برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت هفته دولت مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد با فعاليت خيريه دانشکده محيط زيست لبخند رضايت بر چهره دانش آموزان نشست دکتر فاضل: بايد تعارف ها را در زمينه محيط زيست کنار بگذاريم

پیوند های سریع