• 22:38
 • |
 • شنبه 10 مرداد 1394
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستی است .
 • بياييد هوايی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هديه کنيم .
 • هرکجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشيم .
آزمایشگاه جلسه هيأت امنای آموزشکده محيط زيست با حضور خانم دکتر ابتکار کتابخانه مراسم تقدير از برگزارکنندگان دوره های محيط بانی محوطه زمین چمن مصنوعی آغاز دومين همايش مديريت و مهندسی تالاب ها دفاع موفق اولين دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزشکده از پايان نامه اش با فعاليت خيريه آموزشکده محيط زيست لبخند رضايت بر چهره دانش آموزان نشست دکتر فاضل: بايد تعارف ها را در زمينه محيط زيست کنار بگذاريم

پیوند های سریع