• 21:30
 • |
 • شنبه 18 مهر 1394
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حيات در گرو حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستی است .
 • بياييد هوايی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هديه کنيم .
 • هرکجا باشيم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشيم .
بازديد رئيس دانشکده محيط زيست از روزنامه جام جم آزمایشگاه گزارش فنی دانشکده محيط زيست به يونسکو در مورد طرح هامون کتابخانه محوطه زمین چمن مصنوعی مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود دانشکده محيط زيست برگزار شد مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد رئيس دانشکده محيط زيست دانشمند برگزيده و برنده تنديس جهانيِ کاجِ طلايی سال ٢٠١٥ شد دکتر فاضل: بايد تعارف ها را در زمينه محيط زيست کنار بگذاريم

پیوند های سریع